23 – 30  de junio. Matriculación alumnos/as admitidos